Prijava na sistem - Pravna lica
Način prijave na sistem:Ukoliko se kada kliknete na Prijava ne otvara prozor za unos PIN-a, potrebno je da instalirate Javu. Uputstvo za instalaciju možete preuzeti na sledećem linku.

Sve probleme prilikom logovanja možete prijaviti telefonom ili e-mejlom:

tel. 011/302-6800
tel. 011/220-7560

e-mail: cm@raiffeisenbank.rs
Raiffeisen banka a.d. Beograd R1
Poštovani,
ukoliko prvi put koristite RaiffeisenOnLine, molimo Vas da pogledate dokumenta u prilogu.
Uputstva za podešavanja, potreban software kao i formate naloga i paketa možete preuzeti na sledećem
linku.
Pomoć u samoj aplikaciji (help) dobijate pozicioniranjem na znak ? na svakom prozoru.


ikonica RaiffeisenOnLine - Korisničko uputstvo Rezidenti
ikonica RaiffeisenOnLine - Korisničko uputstvo Nerezidenti
ikonica Pravila i uslovi za korišćenje
ikonica Osnovne preporuke za bezbedan rad u aplikaciji


Sva vaša pitanja možete uputiti na
cm@raiffeisenbank.rs

Poštovani,
Detektovali smo da Vaš browser nije u našoj listi standardnih browser-a. Razvojni tim je fokusiran na kreiranje najboljeg korisničkog iskustva u korišćenju iBanking rešenja. Stoga su nam mogućnosti Vašeg browser-a jako bitne. Mi podržavamo i predlažemo Vam tekuću i prethodnu verziju velikih izdanja Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera i Safari. Takođe, pošto možete pristupati i sa različitih operativnih sistema, treba imati na umu da proizvođači browser-a nemaju identičan pristup u kvalitetu izrade za različite OS. Stoga Vam savetujemo da instalirate neku od pomenutih verzija browser-a. Ukoliko ipak želite da radite sa Vašim browser-om, iako će verovatno sve raditi bez problema, postoji mogućnost da neki delovi aplikacije neće raditi na predviđen način.

Obaveštenja
Važno obaveštenje!
14.04.2014

Poštovani,

Želimo da Vas obavestimo da će u utorak 15.aprila 2014.godine biti objavljena nova verzija Jave 7.55
.


S obzirom da je za pravilan rad u e-banking aplikaciji neophodno imati najnoviju verziju Jave,
biće potrebno da posle navedenog datuma ažurirate verziju Jave na računarima na kojima koristite e-banking.

Najnoviju verziju Oracle Jave koju možete preuzeti sa sajta http://www.java.com


Za korisnike MAC OsX platforme: Molimo vas da ne instalirate najnoviju verziju Jave, već da nastavite da koristite Apple Javu kao i do sada.

Srdačan pozdrav,
Cash Management Department – Vaša E-banking podrška


Važno obaveštenje!
25.02.2014

Poštovani,

 

Obaveštavamo vas da će od četvrtka 27. februara 2014.god. u upotrebi biti nova verzija RaiffeisenOnLine-a. Izmene u odnosu na sadašnju verziju:

 

·         Za rezidente: u deviznom nalogu se uvodi novo polje Instrument plaćanja. Vrednost polja može biti 1(doznaka) ili 2 (storno), i biće uvek popunjena sa opcijom 1. Format deviznog naloga ostaje nepromenjen.
 

·         Za nerezidente: na prvoj stranici, u prozoru Stanje izabranog računa / Nalozi u banci, biće prikazan iznos poslatog dinarskog naloga i pripadajuća provizija, kako biste imali informaciju koliko je sredstava potrebno imati na dinarskom računu da bi nalog bio realizovan

·         Mogućnost uvoza paketa sa nalozima koji imaju grešku u formatu: do sada ukoliko u paketu ima naloga sa greškom u formatu, ceo paket se odbijao dok se ove greške ne isprave. U novoj verziji, prilikom uvoza paketa sistem će korisnika obavestiti o nalozima sa greškom koji neće biti uvezeni, a paket se uvozi bez ovih naloga.

 

S poštovanjem,

 

Raiffeisen banka a.d.

Važno obaveštenje!
12.02.2014

Poštovani,

 

Želimo da Vas podsetimo da od 01. marta 2014. godine, stupa na snagu izmenjeni postupak obračuna i isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, u skladu sa članom 30a). i članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Postupak koji će biti u primeni od 01. marta 2014. godine, podrazumeva sledeće:

 

- isplatilac prihoda podnosi poresku prijavu za porez po odbitku Poreskoj upravi pre isplate prihoda;

- poreska prijava se podnosi elektronskim putem i potpisuje se digitalno, što podrazumeva da podnosilac mora imati obezbeđen kvalifikovani sertifikat;

- na osnovu podnete i prihvaćene poreske prijave, isplatilac prihoda dobija iznos i poziv na broj odobrenja (BOP) po modelu 97 od Poreske uprave, koji će koristiti prilikom plaćanju poreza i isplate prihoda, odnosno upisivati kao "poziv na broj odobrenja" na nalogu za prenos;

- banka prilikom izvršenja naloga klijenata kojima se vrši plaćanje poreza i isplata prihoda, kontroliše ispravnost poziva na broj slanjem upita prema Poreskoj upravi;

- banka će izvršiti samo one naloge za koje proverom kod Poreske uprave dobije potvrdu o ispravnosti.

 

Više informacija o opisanom postupku možete naći na internet stranicama Poreske uprave:

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/pravilnici/602/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html

 

S poštovanjem,

 

Raiffeisen banka a.d. Beograd