Prijava na sistem - Pravna lica
Način prijave na sistem:

Ukoliko se kada kliknete na Prijava ne otvara prozor za unos PIN-a, potrebno je da instalirate Javu. Uputstvo za instalaciju možete preuzeti na sledećem linku.

Ukoliko prilikom prijave na sistem dobijete poruku PKCS11 Wrapper nije pronađen, potrebno je da na sledećem linku ispratite uputstvo i instalirate potrebne file-ove.

Sve probleme sa aplikacijom možete prijaviti na:

tel. 011/302-6800 ili 011/220-7560
e-mail: cm@raiffeisenbank.rs
Raiffeisen banka a.d. Beograd R1
Poštovani,
ukoliko prvi put koristite RaiffeisenOnLine, molimo Vas da pogledate dokumenta u prilogu.
Uputstva za podešavanja, potreban software kao i formate naloga i paketa možete preuzeti na sledećem
linku.
Pomoć u samoj aplikaciji (help) dobijate pozicioniranjem na znak ? na svakom prozoru.


ikonica RaiffeisenOnLine - Korisničko uputstvo Rezidenti
ikonica RaiffeisenOnLine - Korisničko uputstvo Nerezidenti
ikonica Pravila i uslovi za korišćenje
ikonica Osnovne preporuke za bezbedan rad u aplikaciji


Sva vaša pitanja možete uputiti na
cm@raiffeisenbank.rs

Poštovani,
Detektovali smo da Vaš browser nije u našoj listi standardnih browser-a. Razvojni tim je fokusiran na kreiranje najboljeg korisničkog iskustva u korišćenju iBanking rešenja. Stoga su nam mogućnosti Vašeg browser-a jako bitne. Mi podržavamo i predlažemo Vam tekuću i prethodnu verziju velikih izdanja Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera i Safari. Takođe, pošto možete pristupati i sa različitih operativnih sistema, treba imati na umu da proizvođači browser-a nemaju identičan pristup u kvalitetu izrade za različite OS. Stoga Vam savetujemo da instalirate neku od pomenutih verzija browser-a. Ukoliko ipak želite da radite sa Vašim browser-om, iako će verovatno sve raditi bez problema, postoji mogućnost da neki delovi aplikacije neće raditi na predviđen način.

Obaveštenja
Važno obaveštenje!
11.06.2015

Poštovani korisnici,

 

ukoliko prilikom prijave na sistem dolazi do problema u radu aplikacije, potrebno je da se obrise sledeći fajl sa vašeg računara:

 

C:\Windows\Sun\Java\Deployment\DeploymentRuleSet.jar

 

Nakon što restartujete pretraživač, možete nastaviti sa radom u aplikaciji.

 

Srdačan pozdrav,

 

Vaša Raiffeisen banka


Važno obaveštenje!
15.05.2015

Poštovani,

 

obaveštavamo Vas da od sada na MAC OSX platformama možete instalirati najnoviju verziju ORACLE  Jave i koristiti Raiffeisen On Line ukoliko koristite Gemalto čitač kartica.

 

Srdačan pozdrav,

 

Vaša Raiffeisen banka


Nova usluga od 1. oktobra!
15.09.2014

Poštovani,

 

Ovim putem želimo da vas obavestimo da će od 01.oktobra 2014. godine,

korisnicima biti na raspolaganju opcija Kupovina deviza u okviru Menjačnice.

 

Ukoliko želite da koristite ovu opciju, potrebno je da nam dostavite zahtev u prilogu. Na samom zahtevu se nalazi objašnjenje kako funkcioniše opcija Kupovina deviza.

 

Zahtev za dodelu ovlašćenja za kupovinu deviza

 

Korisnici koji ne žele da koriste ovu opciju i dalje mogu kupovati devize na uobičajeni način.

 

Takođe, u vezi sa novog uslugom, od 01.oktobra na snagu stupaju nova Pravila za RaiffeisenOnLine.

 

Pravila RaiffeisenOnLine oktobar 2014

 

Glavne izmene u dokumentu:

- Poglavlje II/ tačke 9,10,11 i 12 -  odnose se na Menjačnicu

- Poglavlje V/tačka 8c - Podrška za OS Mac i pretraživač FireFox umesto Safari

- Poglavlje V/tačka 10 - odnosi se na bezbednost upotrebe aplikacije

- Poglavlje VIII/tačke 2 i 3 - promenjeno radno vreme i navedeni dodatni telefon i e-mail za prijavu krađe ili gubitka sertifikata

 

Zahtev za Kupovinu deviza možete poslati skeniran na mejl adresu: cm@raiffeisenbank.rs ili na fax: 011/220-7569.

 

Opcija će biti uključena 01.oktobra 2014. godine.

 

Srdačan pozdrav,

Cash Management

Vaša e-banking podrška


Važno obaveštenje!
06.05.2014

Poštovani klijenti,

Želimo da Vas podsetimo na osnovna pravila bezbednog korišćenja aplikacije RaiffeisenOnLine:

1.   Nakon završetka rada, izlogovati se pritiskom na taster „Kraj rada“ (gornji desni ugao, iznad naziva firme)

2.   Nakon završetka rada, obavezno izvaditi smart karticu iz čitača kartice, odnosno USB token iz USB porta

3.   PIN (lozinku) ne zapisivati na vidnom mestu i menjati je redovno

4.   Kovertu sa PUK-om ne držati na dostupnom mestu, niti zajedno sa smart karticom/USB tokenom

5.   Unositi PIN (lozinku) isključivo u prozor prilikom logovanja

6.   Obratite pažnju na zaštitu ličnih podataka, kao što su JMBG i PIN (lozinku)

7.   Više detalja možete naći u dokumentu Osnovne preporuke za bezbedan rad u aplikaciji koje možete naći na login strani, u desnom prozoru

Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Cash Management – Vaša e-banking podrška

Telefon: 011/220-7560

E-mail: cm@raiffeisenbank.rs